Met als doelstelling de basis te leggen voor een hoog zekerheidsstelsel voor de gezondheid van de mens en om de consumentbelangen in levensmiddelen te borgen, zijn met de Eu regelgeving 178/2002 duidelijke eisen gedefinieerd, die een volledige traceerbaarheid voor alle partijen kunnen garanderen. De volgenden punten zijn hierbij voor alle deelnemers relevant:
Eenduidig vast te stellen identiteit van de procesdeelnemer (leverancier versus afnemer)
Volwaardige aanduiding van het product om de traceerbaarheid te vergemakkelijken.

In het geval dat van een product een bedreiging voor de volksgezondheid uitgaat, zullen bij onze firma navolgende maatregelen genomen worden die:
het uit de markt nemen van het betreffende product,
de informatievoorziening aan de consument,
de verdere toelichting aan/ samenwerking met betrokken partijen
op de snelst mogelijke wijze garanderen.

De vastgestelde strenge toetsingscriteria, van de Scherpenhuizen groep, voor Van Nature-telers en andere leveranciers alsmede de duidelijk vastgelegde procedures in het kader van de QS en IFS certificering garanderen ten alle tijde een toepassing van de EU-norm. In vele gevallen is zelfs een traceerbaarheid van het product over meerdere schijven per direct mogelijk.