Scherpenhuizen is gespecialiseerd in de im- en export, groothandel verpakken, op- en overslag en distributie van groente, fruit en exoten. Begonnen als traditionele veilingverkoper is Scherpenhuizen inmiddels ontwikkeld tot een moderne vers leverancier, die met een hoge mate van klantoriëntatie het volledige groenteassortiment levert. Scherpenhuizen is begin 2015 gestart met de planvorming voor een nieuw distributiecentrum en, in een tweede fase, de nieuwbouw van een warehouse. Het nieuw warehouse wordt gerealiseerd aan De Schakel 5 te Eindhoven. Op onderstaande plattegrond is te zien hoe de uiteindelijke situatie zal zijn. Dit gebouw wordt als uitbreiding van bestaande capaciteit gerealiseerd. Het gebouw zal 17633m2 BVO tellen en met name gebruikt worden voor de opslag van groente en fruit.

BREEAM

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel bij Scherpenhuizen. Het is daarom logisch ook bij de nieuwbouw hier rekening mee te houden. Daarom is ervoor gekozen om de nieuwbouw langs de BREEAM-methodiek op te zetten. BREEAM is een methodiek om de duurzaamheidsprestatie van vastgoed te beoordelen. Door het ontwerp langs deze lat te leggen en te bouwen naar deze maatstaven creëren we een duurzamere gebouwde omgeving. Hier hebben de gebruiker, de maatschappij en het milieu baat bij. BREEAM kent een kwalitatieve weging van 1 tot 5 sterren. Voor deze ontwikkeling is er de ambitie om 5 sterren te behalen. Bij het realiseren van deze plannen zijn er ontwerpmaatregelen nodig en is er kennis nodig van de BREEAM-methodiek. Om de ambitie waar te maken is ervaren adviesbureau W4Y aangetrokken om samen met Van Vliet Bouwmanagement, Van Kempen Koudetechniek, Peter Peters, Van Hout en ETB De Noord zorg te dragen voor succes. Samen hebben zij het project ontworpen. Ook tijdens realisatie zullen zij samen optrekken om de 5 sterren beoordeling waar te maken.