Let’s distribute

Wij begrijpen de handel vanuit het standpunt van de teler, maar we snappen de retailer net zo goed. Met die kennis kunnen we snel en slim schakelen. We maken de vertaalslag van teler naar retailer en weer terug. Met onze flexibele instelling en onze creatieve handelsgeest komen we tot oplossingen waar alle partijen winst uit halen. Ons verkoopteam werkt graag uw leveringsconcept uit. Wij kunnen dag-, week- maand-, seizoen-

of zelfs jaarprijzen voor onze meest gangbare artikelen bieden. 


Volgens het Kwaliteits-Controle-Bureau Nederland
(KCB) behoren wij al jaren tot de toonaangevende exporteurs van Nederlandse producten naar Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. Daarnaast laten we een duidelijke groei zien in Nederland, Scandinavië, Engeland en Oost-Europa. Wij zijn bovendien de afzetorganisatie voor producten van Nederlandse kasteeltprojecten in Spanje.

Let’s add value

Het grootste deel van de producten betrekken wij van Nederlandse telers, onder meer bij Oxin Growers. De hoge kwaliteit kunnen wij garanderen doordat wij direct invloed hebben op de productie. Een online verbinding met alle Nederlandse en Belgische veilingen geeft ons optimaal grip op het aanbod. Wat in Nederland of België niet verkrijgbaar is, kunnen wij in heel Europa of zelfs wereldwijd inkopen. Ook daar hebben wij directe contacten met telers, telersverenigingen, handelsbedrijven en im- en exportbedrijven.


Tot onze klanten behoren
supermarktketens/retailers, groot- en tussenhandel en verwerkende bedrijven in heel Europa. De ervaringen uit al deze vakgebieden garanderen u dat wij zowel kleine als grote opdrachten met de grootste zorgvuldigheid en de juiste kwaliteit uitvoeren.